top of page

Polish Emblems in the foyer

 

Projekt wyszycia Godla Rzeczypospolitej Polskiej oraz proporców polskich organizacji i formacji wojskowych zainicjowany został przez Klub Gazety Polskiej im. Żołnierzy Niezłomnych.

 

Prace wykonała twórczyni wielu emblematów i sztandarów dla polskich organizacji, Jarosława Jachowska. Oprawienia podjął się doskonale znany polskiemu społeczeństwu w Australii artysta malarz Krys Kos.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana podniszczonego, starego gobelinu Godla RP, a także wysłużonych gipsowych emblematów polskich organizacji i formacji wojskowych (Armii Krajowej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Lotnictwa i Marynarki Wojennej)

 

i podarowanie nowych prac Klubowi Polskiemu w Ashfield na pożytek następnym pokoleniom Polonii w Sydney.

 

 

 

The project of embroidering the emblem of the Republic of Poland and pennants of Polish organisations and military units was initiated by the Polish Gazette Club dedicated to The Cursed Soldiers.

 

The work was performed by the creator of many emblems and banners for Polish organisations, Mrs Jarosława Jachowska. The framing was undertaken by painter Mr Krys Kos, well known to the Polish community in Australia.

 

The aim of the project was to replace the dilapidated old tapestry of the emblem of the Republic of Poland, as well as worn out gypsum emblems of Polish organisations and military formations (Army, the Polish Combatants Association, Aviation and Navy) and to donate new works to Ashfield Polish Club for the benefit of the next generations of Poles in Sydney​.

 

bottom of page